ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

ของแข็ง  ( solid  )  มีรูปร่างและปริมาตรคงที่  ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ  อนุภาคของของแข็งอยู่ชิดกันอย่างเป็นระเบียบ  ที่ความดันปกติ  ของแข็งมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่าอุณหภูมิห้อง

ของเหลว  ( liquid ) มีปริมาตรคงที่  แต่มีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ

อนุภาคของของเหลวอยู่ชิดกัน  แต่ยังไม่เป็นระเบียบมากนัก  ของเหลวสามารถไหลได้ ที่ความดันปกติ   ของเหลวมีจุดเดือดสูงกว่าอุณหภูมิห้อง  แต่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง

ก๊าซ (gas) มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่  เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก  จึงสามารถฟุ้งกระจายได้เต็มภาชนะ  ที่ีความดันปกติ ก๊าซมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง

โฆษณา

Posted on กรกฎาคม 21, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: