สารละลาย

สารละลาย  เป็นสารเนื้อเดียวที่เกิดจากการผสมกันของสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป   มีองค์ประกอบ 2 ชนิดคือ
1. ตัวทำลละลาย  (Solvent )   คือ สารที่มีสถานะเหมือนสารละลาย หรือสารที่มีปริมาณมากในสารละลายนั้ฯ
2. ตัวละลาย  ( Solute ) หมายถึง  สารที่มีสถานะต่างจากสารละลาย หรือ มีปริ๕ณน้อยในสารละลายน้น

ตัวอย่าง

       น้ำเกลือ   ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ชนิด คือ น้ำและเกลือ  น้ำเป็นตัวทำละลาย ( น้ำมีสถานะเหมือนน้ำเกลือ คือเป็นของเหลว )  ส่วนเกลือ เป็นตัวละลาย ( เกลือมีสถานะเป็นของแข็ง )
อากาศ  ประกอบด้วยองค์ประกอบ  5 ชนิดคือ ไนโตรเจน  ออกซิเจน  คาร์บอนไดออกไซด์  อาร์กอน  และอื่น  ๆ  มีไนโตรเจนเป็นตัวทำลละลาย ( มีปริมา๕ณมากที่สุด , มี ออกซิเจน  คาร์บอนไดออกไซด์  , อาร์กอน  และอื่น ๆ เป็นตัวละลาย )

ความเข้มข้นของสารละลาย
1. ร้อยละโดยมวล   หมายถึง  ปริมาณของตัวละลาย เป็นกรัมหรือกิโลกรัม ในสารละลาย 100 กรัม หรือกิโลกรัม   เช่น
น้ำเชื่อม  เข้มข้นร้อยละ  15  โดยมวล   หมายถึง
ในน้ำเชื่อม   100  กรัม   มีน้ำตาล   15  กรัม  หรือ  ในน้ำ  85  กรัม  มีน้ำตาล  15  กรัม
น้ำเกลือ  เข้มข้นร้อยละ  8 โดยมวล   หมายถึง
ในน้ำเกลือ  100 กรัม  มีเกลือ  8  กรัม  หรือ ในน้ำ  92  กรัม  มีเกลือ   8 กรัม
สารละลายด่างทับทิม  เข้มข้น   2 % w   หมายถึง
ในสารละลายด่างทับทิม  100 กรัม  มีด่างทับทิม  2 กรัม   หรือ  ในน้ำ  98  กรัม   มีด่างทับทิม  2 กรัม

ตัวอย่างการคำนวณ
  1. ต้องการเตรียม
น้ำเกลือ  5 %  โดยมวล  จำนวน 500  กรัม  จะต้องใช้เกลือจำนวนเท่าใด
วิธีทำ
น้ำเกลือ 5 % โดยมวล  หมายถึง  ในน้ำเกลือ  100  กรัม  มีเกลือละลายอยู่  5 กรัม
โจทย์ต้องการเตรียมน้ำเกลือ  500 กรัม
น้ำเกลือ  100  กรัม  ใช้เกลือ  5 กรัม
น้ำเกลือ  500 กรัม  ใช้เกลือ         กรัม   

      น้ำเกลือ   500   กรัม  ใช้เกลือ   25  กรัม
 ดังนั้น  ในการเตรียมน้ำเกลือ  5 % โดยมวล จำนวน  500 กรัม   ใช้เกลือ  25  กรัม  ละลายน้ำ จำนวน  475  กรัม 2. ถ้ามีน้ำตาล จำนวน  500  กรัม  แล้วนำมาละลายน้ำ จำนวน  1000  กรัม   สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นเท่าใด
วิธีทำ
น้ำ   1000  กรัม   มีน้ำตาล   500  กรัม
สารละลาย  1000 + 500  กรัม    มีน้ำตาล   500 กรัม
น้ำเชื่อม   1500  กรัม   มีน้ำตาล   500 กรัม
น้ำเชื่อม  100  กรัม  มีน้ำตาล          กรัม
น้ำเชื่อม  100  กรัม  มีน้ำตาล  33.33  กรัม
ดังนั้น  สารละลายมีความเข้มข้น 33.33 % โดยมวล


คำถาม
1. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น  4 % โดยมวล  หมายถึงอะไร
2. มีน้ำตาล  2  กิโลกรัม  ถ้าต้องการช่วยแม่เตรียมน้ำเชื่อม เข้มข้น  15 % w   จะได้น้ำเชื่อมจำนวนเท่าใด
3. ถ้าต้องการเตรียมน้ำเกลือ 0.1 %  โดยมวล  หากมีน้ำจำนวน  10  กรัม  จะใช้เกลือจำนวนเท่าใด
4. ผสม เกลือ  10 ก รัม  กับน้ำ   240  กรัม  สารละลายที่ได้มีความเข้มข้นเท่าใ

โฆษณา

Posted on มิถุนายน 20, 2012, in เคมี ม.5. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: