เพลง”แม่ดีที่สุดในโลก” *世上只有妈妈好

ต้อนรับการมาถึงของเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ด้วยเพลงรำลึกถึงพระคุณแม่ที่มีชื่อเสียงมากเพลงหนึ่งในประเทศจีน นั่นคือเพลง “ซื่อซั่งจื่อโหย่วมามะเห่า” หรือ “แม่ดีที่สุดในโลก”
*世上只有妈妈好

shi4 shang4 zhi3 you3 ma1 ma5 hao3
ซื่อซั่งจื่อโหย่วมามะเห่า
แม่ดีที่สุดในโลก

有妈的孩子像块宝
you3 ma1 de5 hai2 zi5 xiang4 kuai4 bao3
โหย่วมาติไหจื่อเซี่ยงไคว่เป่า
ลูกที่มีแม่ก็ดุจดั่งสิ่งล้ำค่า

投进妈妈的怀抱
tou2 jin4 ma1 ma5 de5 huai2 bao4
โถวจิ้นมามะติหวยเป้า
โผเข้าสู่อ้อมกอดแม่

幸福享不了
xing4 fu2 xiang2 bu4 liao3
ซิ่งฝูเสียงปู้เหลี่ยว
ช่างสุขล้นเหลือเกิน

投进妈妈的怀抱
tou2 jin4 ma1 ma5 de5 huai2 bao4
โถวจิ้นมามะติหวยเป้า
โผเข้าสู่อ้อมกอดแม่

幸福享不了**
xing4 fu2 xiang2 bu4 liao3
ซิ่งฝูเสียงปู้เหลี่ยว
ช่างสุขล้นเหลือเกิน

没有妈妈最苦恼
mei2 you3 ma1 ma5 zui4 ku3 nao3
เหมยโหย่วมามะจุ้ยขู่เหน่า
เมื่อไม่มีแม่แสนขื่นขม

没妈的孩子像根草
mei2 ma1 de5 hai2 zi5 xiang4 gen1 cao3
เหมยมาติไหจื่อเซี่ยงเกินเฉ่า
ลูกขาดแม่ก็เสมือนหญ้าต้นหนึ่ง

离开妈妈的怀抱
li2 kai1 ma1 ma5 de5 huai2 bao4
หลี่ไคมามะติหวยเป้า
ห่างจากอ้อมอกแม่

幸福哪里找
xing4 fu2 na3 li3 zhao3
ซิงฝูหนาหลี่เจ่า
จะหาความสุขได้จากที่ใด?

ซ้ำ *-** 1 รอบ

**หมายเหตุ
ระบบพินอินในภาษาจีนมีเครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกต์ 4 เครื่องหมาย 5 เสียง ดังนี้
เสียงที่หนึ่ง (ˉ) เทียบเท่าเสียง สามัญหรือตรี ในภาษาไทย
เสียงที่สอง (ˊ) เทียบเท่าเสียง จัตวา ในภาษาไทย
เสียงที่สาม (ˇ) คล้ายเสียง เอก ในภาษาไทย
เสียงที่สี่ (ˋ) เทียบเท่าเสียง โท ในภาษาไทย
เสียงที่ห้า ไม่มีเครื่องหมาย บางครั้งใช้เครื่องหมาย (.)วางหน้าพยางค์
ในบทความนี้ เนื้อเพลงในส่วนอักษรภาษาอังกฤษ ใช้ตัวเลขแทนเครื่องหมายวรรณยุกต์ 1 2 3 4 5 ตามลำดับ

อธิบายศัพท์
妈妈(ma1 ma5) แปลว่า มารดา
孩子(hai2 zi5) แปลว่า ลูก
宝(bao3) แปลว่า ของมีค่า
怀抱(huai2 bao4) แปลว่า อ้อมกอด
幸福(xing4 fu2) แปลว่า ความสุข
苦恼(ku3 nao3) แปลว่า ทุกข์ระทมขมขื่น
ขอบคุณ:http://www.manager.co.th/china/viewnews.aspx?NewsID=9540000097400

โฆษณา

Mother ‘s day

มอบสำหรับคุณแม่ทุกท่าน

happy birthday สำหรับทุกคนที่เกิดในวันนี้

การสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2556

การสมัครสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2556

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

– กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป (ณ วันสอบ) นักเรียนชั้น ม.5 หรือต่ำกว่า โปรดละเว้นจากการสมัคร
– ก่อนหรือหลังจากที่สมัครสอบแล้ว กรุณาตรวจสอบ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะข้อมูลระดับชั้น เนื่องจากนักเรียนชั้น ม.5 หรือต่ำกว่า ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

ลืมรหัสผ่านหรือชื่อผู้ใช้
– สอบถามชื่อผู้ใช้ หรือ รหัสผ่าน
– ลืมชื่อผู้ใช้ หรือรหัสผ่าน สอบถามได้ฟรีผ่านเว็บไซต์ (คลิก เข้าระบบสำหรับผู้สมัครรายเก่า เลือก สอบถาม ตรงบรรทัดล่างสุด)
– สอบถามผ่านระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติที่หมายเลข 0 2217 3800 หรือ
– สอบถามผ่าน SMS (เสียค่าบริการ 30 บาท ดูวิธีสอบถามโดยเข้าระบบ SMS) หรือ
– สอบถามได้โดยตรงที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้าน 7-Eleven (ค่าบริการ 30 บาท เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนให้กับพนักงานและแจ้งความจำนงค์ว่า ต้องการขอรหัสผ่าน GAT/PAT)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ
(1) ดินสอ 2B (2) ยางลบ (3) ปากกา

เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ
(1) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
(2) บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือ
(3) บัตรที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย (ยังไม่หมดอายุ)

การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556

เปิดระบบรับสมัคร GAT/PAT วันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น.

กำหนดการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 สำหรับการ Admissions ประจำปีการศึกษา 2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป

สมัครสอบ : วันที่ 2 – 30 กรกฎาคม 2555

ชำระเงิน : วันที่ 2 – 31 กรกฎาคม 2555

วิธีการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงไทย
วิธีการชำรำเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
วิธีการชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555

พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ : วันที่ 20 สิงหาคม 2555

วันสอบ : วันที่ 6 – 9 ตุลาคม 2555

ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

สนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 เฉพาะกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 55)

รายละเอียดการรับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม 2555)

ขอขอบคุณข้อมูล : http://www.niets.or.th/

Learning about ASEAN รอบรู้เรื่องอาเซียน

ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ

1. กัมพูชา

2. ไทย

3. บรูไนดารุสซาลาม

4. พม่า

5. ฟิลิปปินส์

6. มาเลเซีย

7. ลาว

8. สิงคโปร์
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอาเซียน

1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร

2) เพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค

3) เพื่อเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

4) เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

5) เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

6) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม

7) เพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ และองค์การระหว่างประเทศ
เพลงประจำอาเซียน

“The ASEAN Way”

เป็นผลงานจากประเทศไทยที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียน ประพันธ์โดยนายกิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) ได้เริ่มใช้บรรเลงอย่างเป็นทางการครั้งแรกในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เนื้อร้อง

Raise our flag high, sky high

Embrace the pride in our heart

ASEAN we are bonded as one

Look-in out-ward to the world.

For peace, our goal from the very start

And prosperity to last.

WE dare to dream we care to share.

Together for ASEAN

We dare to dream,

We care to share for it’s the way of ASEAN.

เนื้อร้อง ภาษาไทย

พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด ใต้หมู่ธงปลิวไสว

สัญญาณแห่ง สัญญาทางใจ

วันที่เรามาพบกัน

อาเซียน เป็นหนึ่ง ดังที่เราปรารถนา

เราพร้อมเดินหน้าไปตรงนั้น

หล่อหลวมจิตใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว

อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์

ให้สังคมนี้ มีแต่แบ่งปัน

เศรษฐกิจ มั่นคง ก้าวไกล

สามารถฟังเพลง The ASEAN Way ได้จาก

SCIENCE SHOW (การแสดงทางวิทยาศาสตร์ )

กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ( science show )

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

ของแข็ง  ( solid  )  มีรูปร่างและปริมาตรคงที่  ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ  อนุภาคของของแข็งอยู่ชิดกันอย่างเป็นระเบียบ  ที่ความดันปกติ  ของแข็งมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่าอุณหภูมิห้อง

ของเหลว  ( liquid ) มีปริมาตรคงที่  แต่มีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ

อนุภาคของของเหลวอยู่ชิดกัน  แต่ยังไม่เป็นระเบียบมากนัก  ของเหลวสามารถไหลได้ ที่ความดันปกติ   ของเหลวมีจุดเดือดสูงกว่าอุณหภูมิห้อง  แต่มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง

ก๊าซ (gas) มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่  เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุ  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลน้อยมาก  จึงสามารถฟุ้งกระจายได้เต็มภาชนะ  ที่ีความดันปกติ ก๊าซมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง

การเตรียมสารละลาย

รายการเผยแพร่

แบบประเมิน